Bài thơ: Bánh trôi nước
Tác giả: Hồ Xuân Hương
Link đến file: http://boomp3.com/m/bff7d.../hoxuanhuong_banhtroinuoc

boomp3.com

Trời mưa gió rét kìn kìn
Đắp đôi dải yếm hơn nghìn chăn bông