Đào tơ mơn mởn xinh tươi,
Hoa hồng đơm đặc dưới trời xuân trong.
Hôm nay nàng đã theo chồng,
Nên bề gia thất ấm nồng thuận vui.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Có 2 người thích: namphuong_hik, mori - vo