Dùng font cỡ nhỏ Dùng font cỡ vừa Dùng font cỡ lớn
RSS feed Chia sẻ trên Facebook

Dung dăng dung dẻ (II)

Thơ » Việt Nam » Khuyết danh Việt Nam » Thơ cổ đại khuyết danh » Thơ dân gian » Vè, đồng dao


    Facebook    Khác Thể thơ: Tứ ngôn, thời kỳ: Cổ đại
Đăng bởi Vanachi vào 22/11/2009 00:04
Đã xem 1974 lượt
Dung dăng dung dẻ...
Giắt trẻ đi chơi,
Đến chỗ mát giời,
Chớ nên bỏ phí;
Thở làn không khí,
Vừa sạch vừa trong;
Lòng đã hả lòng,
Thân càng mạnh mẽ.

Dung dăng dung dẻ...
Giắt trẻ đi chơi,
Đến chỗ đông người,
Nếu không nhìn kỹ,
Người ta vô ý,
Chân dẵm phải chân,
Đau đớn muôn phần,
Còn chi vui vẻ!

Dung dăng dung dẻ...
Giắt trẻ đi chơi,
Qua chỗ rãnh, ngòi,
Gần nơi than lửa,
Nếu trông ngang ngửa,
Liều lĩnh bước chân,
Bẩn áo, cháy quần,
Còn chi sạch sẽ!

Dung dăng dung dẻ...
Giắt trẻ đi chơi,
Nhọc ta mệt ngồi,
Tỉnh tao lại bước,
Mắt coi đằng trước,
Chân chẳng lùi sau,
Dạo khắp hoàn cầu,
Dung dăng dung dẻ...


 

© 2004-2014 Vanachi