Bài thơ: Hoa cỏ may
Tác giả: Xuân Quỳnh
Người đọc: Cammy

Nghe bằng boomp3 Boomp3.com

Nghe bằng imeem Hoa cỏ may - Cammy

Nghe bằng esnips
Get this widget | Share | Track details


Link đến trang download file mp3: http://boomp3.com/listen/...y-xu%C3%A2n-qu%E1%BB%B3nh
Hoặc http://www.esnips.com/nsdoc/5a288635-d3bb-4313-80e4-9d534e065405/?action=forceDL

"Anh ngỏ lời yêu em vào một đêm trăng khuyết"
Xích lô cửa lên khoá lại rồi
Trái tim không còn đa tình nữa
Quán học yêu bây giờ ai chăm sóc giúp tôi