Dùng font cỡ nhỏ Dùng font cỡ vừa Dùng font cỡ lớn
RSS feed Chia sẻ trên Facebook

Đàn kiến con

Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Tụ Vinh » Bé thích vành khuyên


    Facebook    Khác Thể thơ: Thơ mới bốn chữ, thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 05/12/2009 22:07
Đã sửa 1 lần, lần sửa cuối bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 08/12/2009 05:21
Đã xem 1313 lượt
Nhìn đàn kiến nhỏ
Đâu dám coi khinh
Làm việc hết mình
Ngày đêm không nghỉ
Xuân đi hạ lại
Thu đến đông về
Vui sống hả hê
Cháu con no đủ
Cần cù chăm chú
Đắp tổ đào hang
Hợp lực kết đoàn
Dựng xây bền vững
Lòng em chẳng những
Thán phục kiến con
Hơn nữa lại còn
Lấy làm gương sáng

Nguồn: tác giả cung cấp


 

© 2004-2014 Vanachi