Hai câu thơ

Thỏ thẻ rừng mai chim cúng trái,
Lửng lơ nghe tiếng cá nghe kinh.

hình như post lên hơi nhầm một chút. Đúng ra phải là:

Thỏ thẻ rừng mai chim cúng trái
Lững lờ khe yến cá nghe kinh.

"Khe Yến" là một địa danh trên đường đi lên chùa Hương

Điều khó nhất trên đời là làm một trang nam tử ý chí vững vàng mà tình cảm mênh mang...
Có 2 người thích: Vanachi, lihnkim