Dùng font cỡ nhỏ Dùng font cỡ vừa Dùng font cỡ lớn
RSS feed Chia sẻ trên Facebook

Xem đồng hồ

Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Vũ Quần Phương


    Facebook    Khác Thể thơ: Thơ mới bảy chữ, thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 16/08/2013 14:51
Đã xem 241 lượt
Vì thiếu thời gian nên phải có đồng hồ
Hay tại lắm đồng hồ người ta mới vội
Cái kim con làm rung cả loài người
Từ siêu thanh, siêu tốc đến siêu... đời
Vội đến mức người ta không kịp sống

Tiếng tích tắc vang tận vào cõi mộng
Toát mồ hôi, mê hoảng, bàng hoàng
Những nhân sâm, tê giác với ngưu hoàng
Uống từng cốc rồi đem thời gian giết

Ai giết thời gian thì người ấy chết
Thời gian cười rung bụng những kim giây

29-5-1999

Nguồn: Chân trời sau chân trời (thơ), Vũ Quần Phương, NXB Văn học, 2011


 

© 2004-2014 Vanachi