Dùng font cỡ nhỏ Dùng font cỡ vừa Dùng font cỡ lớn
RSS feed Chia sẻ trên Facebook

Thơ phục sinh

Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hoàng Nhuận Cầm » Hò hẹn mãi cuối cùng em cũng đến (2007)


    Facebook    Khác Thể thơ: Thơ tự do, thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Đồ Nghệ vào 29/04/2009 06:56
Đã sửa 1 lần, lần sửa cuối bởi Đồ Nghệ vào 29/04/2009 06:58
Đã xem 422 lượt
Tặng Vân


Ai trong chúng ta cũng có lúc buồn
                                 muốn chết
Nhưng đôi mắt Tử Thần thế nào
                            nào đã mấy ai hay!!!

Ai trong chúng ta cũng có lúc buồn
                                  muốn chết
Nhưng chết như thế nào
                     cho ra chết mới thật gay!!!

Ai trong chúng ta cũng có lúc buồn
                                 muốn chết
Bởi những lý do hết sức dại khờ
Những lý do như trời long, đất lở
Như nụ cười hiểm ác của Nàng Thơ.

Ai trong chúng ta cũng có lúc buồn
                                 muốn chết
Vì Tình Yêu Cuộc Sống tràn đầy
Nếu phải chết cho tôi xin được chọn
Cái chết nào
           Lập tức
                   Phục Sinh ngay!

Nguồn: Hò hẹn mãi cuối cùng em cũng đến, Hoàng Nhuận Cầm, NXB Hội nhà văn, 2007
Có 2 người thích: Baba Yaga, Chaconne


 

© 2004-2014 Vanachi