Dùng font cỡ nhỏ Dùng font cỡ vừa Dùng font cỡ lớn
RSS feed Chia sẻ trên Facebook

Thiên Ấn niêm hà

Thơ » Việt Nam » Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn » Nguyễn Cư Trinh » Quảng Ngãi thập nhị cảnh


    Facebook    Khác Thể thơ: Thất ngôn bát cú, thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi ltvannhi vào 03/10/2012 09:58
Đã sửa 1 lần, lần sửa cuối bởi Vanachi vào 07/10/2012 13:03
Đã xem 367 lượt
Phong cảnh ta đây thật rất xinh,
Niêm hà có ấn của trời xanh.
Xanh kia dấu tích còn vuông vức,
Nhận lại non sông rõ dáng hình.
Cách thức còn in đồ cổ tự,
Cỏ cây nào phụ tiếng chung linh.
Châu Sa để dưới chân chờ mãi,
Trấn chỉ sau lưng phía cẩm thành.

Tên bài nghĩa là ấn trời gắn xuống sông. Núi Thiên Ấn thuốc địa phận làng Trà Sơn, Tịnh Ấn huyện Sơn Tịnh, ngọn nùi cao trên trăm mét, trông vuông vức như hình cái ấn (con dấu) đóng xuống sông Trà Khúc.

Nguồn: Thơ văn Nguyễn Cư Trinh, Phan Hứa Thuỵ sưu tầm và giới thiệu, NXB Thuận Hoá, Huế 1989


 

© 2004-2014 Vanachi