Dùng font cỡ nhỏ Dùng font cỡ vừa Dùng font cỡ lớn
RSS feed Chia sẻ trên Facebook

Đăng U Châu đài ca - 登幽州臺哥

Thơ » Trung Quốc » Sơ Đường » Trần Tử Ngang


    Facebook    Khác Thể thơ: Cổ phong (cổ thể), thời kỳ: Sơ Đường
Đăng bởi Vanachi vào 31/08/2005 15:54
Đã xem 4408 lượt, có 21 trả lời (21 bản dịch)

登幽州臺哥

Đăng U Châu đài ca

Bài hát lên đài U Châu (Người dịch: Lê Văn Phong)

前不見古人,
後不見來賈。
念天地之悠悠,
獨愴然而涕下。

Tiền bất kiến cổ nhân,
Hậu bất kiến lai giả.
Niệm thiên địa chi du du,
Ðộc sảng nhiên nhi thế há.

Người xưa thôi chẳng thấy!
Kẻ tới sau chẳng hay!
Dài dặc kia trời đất,
Rưng rưng lệ rỏ đầy.

» Hiện dịch nghĩa 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 3 trang (21 bài trả lời)
[1] [2] [3] ›Trang sau »Trang cuối

Bản dịch của Tương Như

Vanachi

Con chim bạt gió lạc loài kêu thương

Vanachi

Đăng ký: 31/5/2004
Số bài: 24433

Ngưòi trước chẳng thấy ai
Người sau thì chưa thấy
Gẫm trời đất thật vô cùng
Riêng lòng đau mà lệ chảy.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.

Bản dịch của Nguyễn Văn Ðạt

Vanachi

Con chim bạt gió lạc loài kêu thương

Vanachi

Đăng ký: 31/5/2004
Số bài: 24433

Anh hùng xưa đã qua
Hảo hán nay chẳng thấy
Ngẫm trời đất bao la
Riêng lòng ta rơi lệ.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.

Bản dịch của Trần Trọng San

Vanachi

Con chim bạt gió lạc loài kêu thương

Vanachi

Đăng ký: 31/5/2004
Số bài: 24433

Ngoảnh lại trước, người xưa vắng vẻ
Trông về sau, quạnh quẽ người sau
Ngẵm hay trời đất dài lâu
Mình ta rơi hạt lệ sầu chứa chan.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.

Bản dịch của Phí Minh Tâm

Vanachi

Con chim bạt gió lạc loài kêu thương

Vanachi

Đăng ký: 31/5/2004
Số bài: 24433

Anh hùng thuở trước chẳng còn ai
Cao nhân tại thế chữa thao tài
Trời đất mênh mông đâu nổi thiếu
Cho ta cô độc lệ đắng cay.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.

Bản dịch của Trần Trọng Kim

Vanachi

Con chim bạt gió lạc loài kêu thương

Vanachi

Đăng ký: 31/5/2004
Số bài: 24433

Trước chẳng thấy người xưa,
Sau chẳng thấy ai cả.
Ngẫm trời đất thăm thẳm sao!
Riêng xót xa lệ lã chã.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.

Bản dịch của Nguyễn Lãm Thắng

Nguyễn Lãm Thắng

Đăng ký: 18/10/2008
Số bài: 1398

Trước… không thấy bóng cổ nhân
Sau… thì chửa thấy người lần chân qua
Đất trời dằng dặc bao la
Xót lòng riêng, mà lệ sa trăm chiều.

Bản dịch của Lê Văn Phong

hoanggiapton

Đăng ký: 13/6/2008
Số bài: 492

Người xưa thôi chẳng thấy!
Kẻ tới sau chẳng hay!
Dài dặc kia trời đất,
Rưng rưng lệ rỏ đầy.

Có 1 người thích: LDaiCo

Bản dịch của Hoàng Giáp Tôn

hoanggiapton

Đăng ký: 13/6/2008
Số bài: 492

Trước không thấy đức hiền xưa,
Sau trông chưa kẻ tài vừa tới đây.
Ngẫm trời đất rộng nhường này,
Mà đau dòng lệ rơi đầy riêng ta!

Có 1 người thích: LDaiCo

Bản dịch của Trần Yên Thảo

Nguyệt Ma

Nguyệt Ma

Đăng ký: 9/7/2009
Số bài: 16

Trước không gặp được người xưa
Người sau chờ mãi sao chưa tương phùng
Nghĩ trong trời đất vô cùng
Ta rơi nước mắt khóc dùm cho ta.

Đắc nhất tri kỉ
Khả dĩ bất hận

Bản dịch của Ngọc Nhĩ

tieukhe

Đăng ký: 1/7/2009
Số bài: 4

Nhìn phía trước không còn tiền bối
Ngó đàng sau chẳng thấy hậu sinh
Ngẫm tình trời đất u minh
Đau lòng rơi lệ một mình ta đây


Trang trong tổng số 3 trang (21 bài trả lời)
[1] [2] [3] ›Trang sau »Trang cuối

 

© 2004-2014 Vanachi