Những bài ca dao nói đến duyên phận của người Việt Nam xưa. Ghi âm trong cùng file với bài "lấy chồng từ thủa mười ba" http://thivien.net/viewpo...ID=kwvYaC2eV3uadEDLn-6MLQ

Trời mưa gió rét kìn kìn
Đắp đôi dải yếm hơn nghìn chăn bông