Dùng font cỡ nhỏ Dùng font cỡ vừa Dùng font cỡ lớn
RSS feed Chia sẻ trên Facebook

Bầu trời vuông

Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Duy » Cát trắng (1973)


    Facebook    Khác Thể thơ: Thơ tự do, thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Cammy vào 12/05/2008 21:33
Đã sửa 1 lần, lần sửa cuối bởi karizebato vào 08/09/2009 00:02
Đã xem 2653 lượt
Thắng rồi - trận đánh thọc sâu
Lại về với mái tăng - bầu trời vuông
Sục sôi bom lửa chiến trường
Tâm tư yên tĩnh vẫn vuông một vùng

Khoái nào bằng phút ngả lưng
Mở trang thư dưới bóng rừng đung đưa
Trời tròn còn lúc rơi mưa
Trời vuông vuông suốt bốn mùa nắng xanh
Mặt trời là trái tim anh
Mặt trăng vành vạnh là tình của em
Thức là ngày, ngủ là đêm
Nghiêng nghiêng hai mái – hai miền quê xa
Ở đây là tấm lòng ta
Sông dài núi rộng cũng là ở đây

Vuông vuông chỉ một chút này
Mà che tròn vẹn ngàn ngày quân đi

Ái Tử, 5-1971

Nguồn: Nguyễn Duy, Cát trắng, Nxb Quân đội nhân dân, 1973
Có 1 người thích: thutrinh


 

© 2004-2014 Vanachi