Bài thơ: Nàng tiên ốc
Tác giả: Phan Thị Thanh Nhàn
Trình bày: bé Thuý Ngân

Link download: http://www.esnips.com/doc...3ce5c4834494/nang_tien_oc

Get this widget | Track details | eSnips Social DNA


"Anh ngỏ lời yêu em vào một đêm trăng khuyết"
Xích lô cửa lên khoá lại rồi
Trái tim không còn đa tình nữa
Quán học yêu bây giờ ai chăm sóc giúp tôi