Dùng font cỡ nhỏ Dùng font cỡ vừa Dùng font cỡ lớn
RSS feed Chia sẻ trên Facebook

Sáng Sàigòn

Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Bùi Giáng » Bài ca quần đảo (1963)


    Facebook    Khác Thể thơ: Lục bát, thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi karizebato vào 20/04/2011 03:05
Đã xem 434 lượt
Tặng Vũ Khắc Khoan

Đi về chép nốt tờ điên
Một qua mai một một tiền diện đi
Đường vui gió giục hai bề
Mộng buồn rớt hột hai bề cả hai
Làng xa tỉnh lỵ nhớ ngày
Nhìn sương nguyệt rộng thu dài dã man
Ngã ba ngẫu nhĩ khôn hàn
Dừng chân chợt ngó phố quàng vai xuân

Nguồn: Bài ca quần đảo, Bùi Giáng, Nxb Nguyễn Đình Vượng, 1973 (tái bản)
Có 2 người thích: Tuấn Khỉ, Thạch Anh Tím


 

© 2004-2014 Vanachi