Dùng font cỡ nhỏ Dùng font cỡ vừa Dùng font cỡ lớn
RSS feed Chia sẻ trên Facebook

Ức đệ kỳ 1 - 憶弟其一

Thơ » Trung Quốc » Thịnh Đường » Đỗ Phủ » Lưu vong làm quan (756-759)


» Hiện một số bài thơ có cùng từ khoá    Facebook    Khác Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú, thời kỳ: Thịnh Đường
Từ khoá: ly biệt anh em
Đăng bởi Vanachi vào 12/06/2005 15:36
Đã sửa 5 lần, lần sửa cuối bởi Vanachi vào 08/03/2006 02:13
Đã xem 1951 lượt, có 5 trả lời (5 bản dịch)

憶弟其一

Ức đệ kỳ 1

Nhớ em kỳ 1 (Người dịch: Lê Nguyễn Lưu)

喪亂聞吾弟,
飢寒傍濟州。
人稀書不到,
兵在見何由。
憶昨狂催走,
無時病去憂。
即今千種恨,
惟共水東流。

Táng loạn văn ngô đệ,
Cơ hàn bạng Tế châu.
Nhân hi thư bất đáo,
Binh tại kiến hà do?
Ức tạc cuồng thôi tẩu,
Vô thì bệnh khứ ưu.
Tức kim thiên chủng hận,
Duy cộng thuỷ đông lưu.

Loạn lạc nghe tin chú
Cơ hàn náu Tế Châu
Vắng người thư chẳng tới
Còn giặc, gặp nơi đâu ?
Nhớ thuở xưa cuồng chạy
Đau thôi lại thảm sầu
Bây giờ muôn hối hận
Phó mặc nước xuôi mau

» Hiện dịch nghĩa


(Năm 759)

Nguồn: Đường thi tuyển dịch, NXB Thuận Hoá, 1997
Có 1 người thích: Tim


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Vanachi

Con chim bạt gió lạc loài kêu thương

Vanachi

Đăng ký: 31/5/2004
Số bài: 24448

Loạn lạc nghe tin chú
Cơ hàn náu Tế Châu
Vắng người thư chẳng tới
Còn giặc, gặp nơi đâu ?
Nhớ thuở xưa cuồng chạy
Đau thôi lại thảm sầu
Bây giờ muôn hối hận
Phó mặc nước xuôi mau

Nguồn: Đường thi tuyển dịch, NXB Thuận Hoá, 1997
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.

Bản dịch của Phụng Hà

Phụng Hà

Đăng ký: 21/8/2007
Số bài: 953

Nghe em nương châu Tế,
Loạn lạc đói rét luôn.
Người thưa, thư không tới,
Muốn thăm, đường chẳng suông.
Nhớ xưa giục nhau chạy,
Đau ốm cộng lo buồn.
Nay mang nghìn nỗi hận,
Phó mặc dòng nước tuôn.

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Nguyễn phước Hậu

Đăng ký: 29/8/2007
Số bài: 394

Nghe tin em
lưu lạc
đói khát
ở Tế châu.
Người rầu
thư không đến.
Buổi binh biến
biết làm sao
gặp được nhau?
Nhớ lại ngày
cuồng dại
giục chạy mau!
Lúc nào
cái bịnh dính cái lo.
Đành phó cho
nước xuôi dòng.
Đến nay nghìn nổi hận lòng còn đây.

Bản dịch của mailang

mailang

Đăng ký: 16/5/2009
Số bài: 192

Nghe em ta, lúc lạc,
Châu Tế lắm cơ hàn.
Người vắng, thư không tới,
Đánh hoài, gặp sao đang?
Nhớ xưa cuồng giục chạy,
Bệnh, sầu cũng biến tan,
Như nay nghìn mối hận,
Về đông, thảy nước tràn.

Bản dịch của Nam Trân

hạo hạo

hạo hạo

Đăng ký: 29/9/2013
Số bài: 4099

Chạy loạn sang châu Tế,
Nghe em đói rét hoài.
Đường thăm còn vướng giặc,
Thư gửi biết nhờ ai?
Lủi trốn khi lo vẩn,
Buồn phiền lúc ốm dai.
Phó cho dòng nước chảy,
Nghìn vạn mối sầu dài!


 

© 2004-2014 Vanachi