Dùng font cỡ nhỏ Dùng font cỡ vừa Dùng font cỡ lớn
RSS feed Chia sẻ trên Facebook

Bộ đội cụ Hồ

Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Xuân Miền


    Facebook    Khác Thể thơ: Thất ngôn bát cú, thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi XuanMienTPT vào 15/09/2008 08:20
Đã xem 5716 lượt
Chất lính trong ta luyện một thời
Dẫu xa hàng ngũ vẫn không ngơi
Trôi rèn bản chất luôn trong sạch
Tu dưỡng lòng son mãi sáng ngời.
Đuổi Mỹ trừ gian dành độc lập
Xoá nghèo diệt dốt dựng xây đời
Động viên con cháu noi gương Bác
Bộ đội cụ Hồ mãi đẹp tươi.

Bài đăng trong "Chút hương đời" số 27 tháng 9/2008, trang 28.


 

© 2004-2014 Vanachi