Dùng font cỡ nhỏ Dùng font cỡ vừa Dùng font cỡ lớn
RSS feed Chia sẻ trên Facebook

Một mình

Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Võ Quê


    Facebook    Khác Thể thơ: Lục bát, thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Nguyệt Thu vào 03/07/2007 16:48
Đã xem 872 lượt
Đã quen nhân thế vô tình
Sông Hương trước mặt bóng mình đáy ly
Chim sâu hót gọi ngày đi
Lá bồ đề rụng không gì vương mang
Ban mai giữa cõi thiên đàng
Trường Tiền sương trắng tím trang thơ tình
*
Đã quen cùng Huế lặng thinh
Rơi vào sâu thẳm vô minh giọt đàn
Mặt trời vào ngọ nắng chang
Sáng trưng tâm thức ngỡ ngàng mắt trưa
Đài sen hiến tặng hương mùa
Về đâu từng sợi gió lùa tóc ai
*
Đã quen ánh nguyệt hiên ngoài
Đêm lên huyền hoặc liêu trai đất trời
Vườn trăng tôi một bóng tôi
Thơm trong lộc biếc bờ môi hôn mềm
Tình yêu bất tuyệt uyên nguyên
Tôi tìm hứng trái nghiệp duyên một mình

(Võ Quê, 02.11.2006)
Có 1 người thích: Vo Danh


 

© 2004-2014 Vanachi