Dùng font cỡ nhỏ Dùng font cỡ vừa Dùng font cỡ lớn
RSS feed Chia sẻ trên Facebook

Chữ nho

Thơ » Việt Nam » Cận đại » Trần Tế Xương


» Hiện một số bài thơ có cùng từ khoá    Facebook    Khác Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt, thời kỳ: Cận đại
Từ khoá: nho học
Đăng bởi Vanachi vào 23/02/2006 17:21
Đã sửa 3 lần, lần sửa cuối bởi karizebato vào 01/09/2009 20:42
Đã xem 2040 lượt
Nào có nghĩa gì cái chữ nho
Ông nghè ông cống cũng nằm co
Chi bằng đi học làm thầy phán
Tối rượu sâm banh, sáng sữa bò

Khảo dị
Có bản chép: Nào có ra gì cái chữ nho

Nguồn: Thơ Trần Tế Xương, Nxb Văn hóa - Thông tin, 1998
Có 1 người thích: Minh6789


 

© 2004-2014 Vanachi