đọc lại muốn đọc mà khuya. ngày mai dậy sớm nên về ngủ thôi. hôm sau tranh thủ ta ngồi. ta ngâm cho sướng cái đời thơ văn.