Dùng font cỡ nhỏ Dùng font cỡ vừa Dùng font cỡ lớn
RSS feed Chia sẻ trên Facebook

Buồn thi hỏng

Thơ » Việt Nam » Cận đại » Trần Tế Xương


» Hiện một số bài thơ có cùng từ khoá    Facebook    Khác Thể thơ: Thất ngôn bát cú, thời kỳ: Cận đại
Từ khoá: hỏng thi
Đăng bởi Vanachi vào 23/02/2006 17:23
Đã sửa 1 lần, lần sửa cuối bởi Vanachi vào 09/04/2006 05:15
Đã xem 1826 lượt
Bụng buồn còn muốn nói năng chi ?
Đệ nhất buồn là cái hỏng thi.
Một việc văn chương thôi cũng nhảm,
Trăm năm thân thế có ra gì!
Được gần trường ốc vùng Nam Định,
Thua mãi anh em cánh Bắc Kì.
Rõ thực nôm hay mà chữ tốt,
Tám khoa chưa khỏi phạm trường quy.

Có 4 người thích: Minh6789, hoanhan, ryuji, nguyễn văn hưng


 

© 2004-2014 Vanachi