Dùng font cỡ nhỏ Dùng font cỡ vừa Dùng font cỡ lớn
RSS feed Chia sẻ trên Facebook

Chơi xuân kẻo hết xuân đi

Thơ » Việt Nam » Nguyễn » Nguyễn Công Trứ


    Facebook    Khác Thể thơ: Ca trù (hát nói), thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 09/08/2006 15:05
Đã sửa 1 lần, lần sửa cuối bởi karizebato vào 07/12/2009 07:12
Đã xem 2259 lượt
Ngẫm cho kỹ đến bất nhân là tạo vật
Đã sinh người lại hạn lấy năm
Kể chi thằng lên bẩy, đứa lên năm
Dẫu ba vạn sáu nghìn ngày là mấy chốc?
Lại mang lấy lợi danh, vinh nhục
Cuộc đời kia lắm lúc bi hoan
E đến khi hoa rữa trăng tàn
Xuân một khắc, dễ nghìn vàng đổi chác?
Tế suy vật lý tu hành lạc
An dụng phù danh bạn thử thân

Song bất nhân mà lại chí nhân
Hạn lấy tuổi để mà chơi lấy
Cuộc hành lạc bao nhiêu là lãi bấy
Nếu không chơi, thiệt ấy ai bù?
Nghề chơi cũng lắm công phu!

Nguồn: Thơ văn Nguyễn Công Trứ do Trương Chính biên soạn & giới thiệu, Nxb Văn học, 1983
Có 4 người thích: quadenpro, uoemx, dxnhut00, Anima Mia


 

© 2004-2014 Vanachi