Dùng font cỡ nhỏ Dùng font cỡ vừa Dùng font cỡ lớn
RSS feed Chia sẻ trên Facebook

Bên cửa sổ

Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phi Tuyết Ba » Lỗi tại trái tim (1992)


    Facebook    Khác Thể thơ: Lục bát, thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi demmuadong vào 30/11/2007 05:46
Đã xem 456 lượt
Nhìn qua cửa sổ phòng anh
Mắt đen nhuộn lá…nên xanh dịu dàng
Mùa thu đã gửi gió sang
Lá xanh chưa muốn trở vàng, hỡi cây

Giá em đứng mãi cửa này
Để em đếm tháng, đếm ngày thu qua
Trời kia xanh mãi không già
Cây kia lá vẫn xanh mà…không thu…

Dưới kia thấp thoáng gương hồ
Nước xanh màu lá, gió đùa mặt gương
Giá mà hứng được giọt sương
Giá mà... viết được chữ THƯƠNG lên hồ!


 

© 2004-2014 Vanachi