Bài thơ: Mắt nhung
Tác giả: Nguyễn Bính
Link download: http://www.esnips.com/doc...4d298/MatNhung_NguyenBinh

Get this widget | Share | Track details


"Anh ngỏ lời yêu em vào một đêm trăng khuyết"
Xích lô cửa lên khoá lại rồi
Trái tim không còn đa tình nữa
Quán học yêu bây giờ ai chăm sóc giúp tôi