Dùng font cỡ nhỏ Dùng font cỡ vừa Dùng font cỡ lớn
RSS feed Chia sẻ trên Facebook

Hoạ Dương thượng thư bãi tướng hậu hạ nhật du Vĩnh An thuỷ đình, kiêm chiêu bản Tào Dương thị lang đồng hành - 和楊尚書罷相後夏日遊永安水亭兼招本曹楊侍郎同行

Thơ » Trung Quốc » Trung Đường » Bạch Cư Dị


    FacebookThể thơ: Thất ngôn bát cú, thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi Vanachi vào 20/02/2008 17:37
Đã xem 439 lượt, có 4 trả lời (4 bản dịch)

和楊尚書罷相後夏日遊永安水亭兼招本曹楊侍郎同行

Hoạ Dương thượng thư bãi tướng hậu hạ nhật du Vĩnh An thuỷ đình, kiêm chiêu bản Tào Dương thị lang đồng hành

Hoạ thơ của Dương thượng thư sau khi thôi làm tể tướng, mùa hè đi chơi thuỷ đình Vĩnh An, mời ông Dương thị lang trong Tào cùng đi (Người dịch: Ngô Văn Phú)

道行無喜退無憂,
舒卷如雲得自由。
良冶動時爲哲匠,
巨川濟了作虛舟。
竹亭陰合偏宜夏,
水檻風涼不待秋。
遙愛翩翩雙紫鳳,
入同官署出同遊。

Đạo hành vô hỷ thoái vô ưu,
Thư quyển như vân đắc tự do.
Lương dã động thì vi triết tượng,
Cự xuyên tế liễu tác hư chu.
Trúc đình âm hợp thiên nghi hạ,
Thuỷ hạm phong lương bất đãi thu.
Dao ái phiên phiên song tử phụng,
Nhập đồng quan thự xuất đồng du.

Không mừng hành đạo, thoái không lo,
Cuốn mở như mây, thật tự do.
Rèn đúc, động tay, nên thợ giỏi,
Qua sông, để trống một con đò.
Hè tràn, trúc rợp, sân trùm bóng,
Thu sẵn, hiên ngoài, gió thoảng đưa.
Song phượng rập rờn trên nước biếc,
Cùng nơi việc các, cùng ngao du.

» Hiện dịch nghĩa


Nguồn: Thơ Bạch Cư Dị, Ngô Văn Phú, NXB Hội nhà văn, 2006


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Bản dịch của Ngô Văn Phú

Vanachi

Con chim bạt gió lạc loài kêu thương

Vanachi

Đăng ký: 31/5/2004
Số bài: 24433

Không mừng hành đạo, thoái không lo,
Cuốn mở như mây, thật tự do.
Rèn đúc, động tay, nên thợ giỏi,
Qua sông, để trống một con đò.
Hè tràn, trúc rợp, sân trùm bóng,
Thu sẵn, hiên ngoài, gió thoảng đưa.
Song phượng rập rờn trên nước biếc,
Cùng nơi việc các, cùng ngao du.

Nguồn: Thơ Bạch Cư Dị, Ngô Văn Phú, NXB Hội nhà văn, 2006
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

hạo hạo

hạo hạo

Đăng ký: 29/9/2013
Số bài: 3973

Hành tàng theo đạo chẳng mừng lo,
Mở cuốn như mây thỏa tự do.
Nắn đúc lò cao tài bậc thợ,
Vượt qua sông rộng bỏ con đò.
Bóng râm đình trúc chi cần hạ,
Gió mát hiên sông chẳng đợi thu.
Yêu mến chập chờn đôi phượng tía,
Cùng vào quan thự lại ngao du.

Nguồn: Đường thi tuyển dịch, NXB Thuận Hoá, 1997

Bản dịch của Trần Trọng Kim

hạo hạo

hạo hạo

Đăng ký: 29/9/2013
Số bài: 3973

Đạo hành chẳng mừng, lui cũng mặc,
Cuốn mở như mây đắc tự do.
Ra tay thợ kéo vào lò,
Sông to qua khỏi, chiếc đò bỏ không.
Trúc đình bóng dợp, hòng quên hạ,
Gió nước bên hiên, ngỡ là thu.
Yêu thay đôi phượng ngao du,
Vào cùng quan thự, hẹn hò vui chơi.

Bản dịch của Chi Điền

hạo hạo

hạo hạo

Đăng ký: 29/9/2013
Số bài: 3973

Tiến cũng không vui, thoái chẳng buồn,
Như mây cuốn trải giữa từng không.
Hiển thời thi thố tài lương đống,
Hưu hạ thong dong nhẹ cánh bồng.
Đình trúc bóng dày che nắng hạ,
Gác sông hơi mát thế thu phong.
Đáng yêu đôi phượng trong màu tía,
Công tác cung đình... du ngoạn chung!


 

© 2004-2014 Vanachi