Dùng font cỡ nhỏ Dùng font cỡ vừa Dùng font cỡ lớn
RSS feed Chia sẻ trên Facebook

Tiến sĩ giấy

Thơ » Việt Nam » Cận đại » Trần Tế Xương


    Facebook    Khác Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt, thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi Vanachi vào 24/02/2006 17:38
Đã xem 2788 lượt
Ông đỗ khoa nào, ở xứ nào
Thế mà hoa, hốt, với trâm, bào ?
Mỗi năm mỗi tết trung thu đến
Tôi vẫn quen ông, chẳng muốn chào. 

© 2004-2014 Vanachi