Mong Ban Kiểm duyệt xem lại câu "Hết làng, hết ruộng thôi đi về" ở bản do bạn YuKiNa gửi. Tôi có chép tay bài này từ lâu và có rất nhiều câu từ khác với bản của Thi Viện, nhưng bởi chép tay nên cũng có thể "tam sao thất bản" nên tôi không dám chắc bản của mình đúng, song câu thơ nói trên theo tôi thì phải là "Hết làng đến ruộng thoi đi về" như bản tôi chép tay có lẽ hợp lý hơn chăng? Hai câu cuối bài thơ : "Mắt tôi ôm hết cả đồng xanh / Cả dáng hình anh thành bức tranh", tôi có tham khảo một bản nữa trong Thi Viện thì thấy ghi thế này: "Mắt tôi ôm hết cả đồng xanh / Cả dáng hình anh trong bức tranh". Có lẽ cũng hợp lý hơn. Tiếc là không có bản đáng tin cậy để so sánh chỉnh sửa, vì thế, nếu được, mong Ban Kiểm duyệt xem xét và chỉnh sửa.

...
Все пройдет и печаль и радость
Все пройдет так устроен свет
Все пройдет только верить надо
Что любовь не проходит нет ..