Dùng font cỡ nhỏ Dùng font cỡ vừa Dùng font cỡ lớn
RSS feed Chia sẻ trên Facebook

Đại tặng viễn - 代贈遠

Thơ » Trung Quốc » Thịnh Đường » Lý Bạch


    Facebook    Khác Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong, thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 08/05/2007 19:33
Đã xem 2138 lượt, có 2 trả lời (2 bản dịch)

代贈遠

Đại tặng viễn

Thay lời, gửi người ở xa (Người dịch: phanlang @www.tvvn.org)

妾本洛陽人,
狂夫幽燕客。
渴飲易水波,
由來多感激。
胡馬西北馳,
香鬃搖綠絲。
鳴鞭從此去,
逐虜蕩邊陲。
昔去有好言,
不言久離別。
燕支多美女,
走馬輕風雪。
見此不記人,
恩情雲雨絕。
啼流玉箸盡,
坐恨金閨切。
織錦作短書,
腸隨回文結。
相思欲有寄,
恐君不見察。
焚之揚其灰,
手跡自此滅。

Thiếp bản Lạc Dương nhân,
Cuồng phu U Yên khách.
Khát ẩm Dịch thuỷ ba,
Do lai đa cảm kích.
Hồ mã tây bắc trì,
Hương tung dao lục ti.
Minh tiên tòng thử khứ,
Trục Lỗ đãng biên thuỳ.
Tích khứ hữu hảo ngôn,
Bất ngôn cửu ly biệt.
Yên Chi đa mỹ nữ,
Tẩu mã khinh phong tuyết.
Kiến thử bất ký nhân,
Ân tình vân vũ tuyệt.
Đề lưu ngọc trợ tận,
Toạ hận kim khuê thiết.
Chức cẩm tác đoản thư,
Trường tuỳ hồi văn kết.
Tương tư dục hữu ký,
Khủng quân bất kiến sát.
Phần chi dương kỳ khôi,
Thủ tích tự thử diệt.

Em là con gái Lạc Dương
Chồng em trai đất U Yên ngông cuồng
Dòng xanh Dịch thuỷ sóng tuôn
Nước sông uống mãi nên lòng cảm thương
Ngựa Hồ tây bắc phóng cương
Bờm tung phơ phất những đường tơ xanh
Tiếng roi thét gió theo nhanh
Biên thuỳ đánh đuổi tan tành giặc kiêu
Nhớ xưa ý đẹp bao nhiêu
Không lời ly biệt để chiều lòng em
Nay Yên Chi, gái tình mềm
Ngựa bay vấy nhẹ tuyết êm, cợt cười
Nên chàng đã chẳng nhớ người
Ân tình cũng đoạn tuyệt thôi không còn
Khóc khô nước mắt, héo hon
Tình tha thiết để hận mòn riêng em
Làm thư dệt gấm, kèm thêm
Nỗi lòng kết chữ êm đềm hồi văn
Tương tư, em muốn gửi chàng
Sợ chàng sẽ chẳng ngó ngàng đến cho
Châm vào ngọn lửa thành tro
Chữ em dệt đã cháy theo tình chàng.

Có 3 người thích: Dương Xích Vũ, ham mo, kadaj97


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Vanachi

Con chim bạt gió lạc loài kêu thương

Vanachi

Đăng ký: 31/5/2004
Số bài: 24448

Em là con gái Lạc Dương
Chồng em trai đất U Yên ngông cuồng
Dòng xanh Dịch thuỷ sóng tuôn
Nước sông uống mãi nên lòng cảm thương
Ngựa Hồ tây bắc phóng cương
Bờm tung phơ phất những đường tơ xanh
Tiếng roi thét gió theo nhanh
Biên thuỳ đánh đuổi tan tành giặc kiêu
Nhớ xưa ý đẹp bao nhiêu
Không lời ly biệt để chiều lòng em
Nay Yên Chi, gái tình mềm
Ngựa bay vấy nhẹ tuyết êm, cợt cười
Nên chàng đã chẳng nhớ người
Ân tình cũng đoạn tuyệt thôi không còn
Khóc khô nước mắt, héo hon
Tình tha thiết để hận mòn riêng em
Làm thư dệt gấm, kèm thêm
Nỗi lòng kết chữ êm đềm hồi văn
Tương tư, em muốn gửi chàng
Sợ chàng sẽ chẳng ngó ngàng đến cho
Châm vào ngọn lửa thành tro
Chữ em dệt đã cháy theo tình chàng.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.

Bản dịch của mailang

kimthao

Đăng ký: 2/6/2009
Số bài: 968

Thành Lạc Dương, quê nhà thiếp đó,
Lấy anh chồng phải gió U Yên.
Khát thì uống nước Dịch xuyên,
Uống cho đến nỗi ra duyên sắc cầm.
Ngựa giặc Hồ phóng ầm tây bắc,
Hương tung bay, phơ phất tơ xanh.
Tiếng roi theo đó xé nhanh,
Đuổi tan giặc rợ thu giành biên quan.
Nhớ lúc xưa, vô vàn ý đẹp,
Nay xa nhau, chẳng chép mội lời.
Yên Chi, gái sắc hương trời,
Nhẹ như gió tuyết ngựa thời như bay.
Thấy vầy người hẳn quên thay!
Mây mưa tình cũ giờ đây không còn.
Dòng lệ khô, khóc mòn cả mắt,
Mối hận này ghi khắc phòng the.
Gấm thêu mấy chữ sắc se,
Lòng đây gói ghém trao về ấy ai.
Tương tư tính gửi cho rồi,
Những e người lại không coi rõ ràng.
Lửa thêu thành lớp tro tàn,
Chữ thêu sợ cũng sẽ tan theo tình.


 

© 2004-2014 Vanachi