Dùng font cỡ nhỏ Dùng font cỡ vừa Dùng font cỡ lớn
RSS feed Chia sẻ trên Facebook

Ngựa về

Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Bùi Giáng » Lá hoa cồn (1963)


    Facebook    Khác Thể thơ: Lục bát, thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi ltvannhi vào 08/01/2013 10:49
Đã xem 424 lượt
Ngựa về nham thạch miêu cương
Một ngày mưa nắng đất mường tượng em
Mặt mày chống cự bão đêm
Rừng thiêng cưỡng bức tuổi tên sa mù
Sơn tuyền thiết lập hội thu
Từ xuân tảo mộ tạc thù tiểu khê

Nguồn: Mưa nguồnLá hoa cồn, NXB An Tiêm tái bản, Saigon, 1973


 

© 2004-2014 Vanachi