Dùng font cỡ nhỏ Dùng font cỡ vừa Dùng font cỡ lớn
RSS feed Chia sẻ trên Facebook

Tặng em Mọi nhỏ

Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Bùi Giáng » Đêm ngắm trăng (1997)


    Facebook    Khác Thể thơ: Lục bát, thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi karizebato vào 15/04/2009 01:22
Đã xem 458 lượt
TẶNG EM MỌI NHỎ

Nhớ em từ trước tới sau
Từ đầu ríu rít tới đau cuối cùng


TÁI TẶNG

Tình yêu? nhung nhớ mông lung
Đâu rừng núi biếc cuối cùng suối tiên


TÁI ĐIỆP TẶNG

Từ em vô tận thuyền quyên
Em từ mọi rợ thần tiên đợi người


ĐIỆP TRÙNG TÁI TẶNG

Nhớ em non nước sụt sùi
Ngàn thu rớt hột chôn vùi tình nhau

Nguồn: Bùi Giáng, Đêm ngắm trăng, NXB Trẻ, 1997
Có 2 người thích: anvuli7475, tuongvi0912


 

© 2004-2014 Vanachi