tiếng suối vang như tiêng hát quen thuộc
ánh trăng vàng bao trùm cả không gian
cảnh khuya hiện lên trong màng đêm lu mờ
chỉ còn bác với niềm lo nỗi nước