Bài thơ: Trăng ơi từ đâu đến?
Tác giả: Trần Đăng Khoa
Trình bày: bé Thuý Ngân

Link http://www.esnips.com/doc...67585/trang_oi_tu_dau_den

Get this widget | Track details | eSnips Social DNA


"Anh ngỏ lời yêu em vào một đêm trăng khuyết"
Xích lô cửa lên khoá lại rồi
Trái tim không còn đa tình nữa
Quán học yêu bây giờ ai chăm sóc giúp tôi