Dùng font cỡ nhỏ Dùng font cỡ vừa Dùng font cỡ lớn
RSS feed Chia sẻ trên Facebook

Lấy Tây

Thơ » Việt Nam » Cận đại » Nguyễn Khuyến » Thơ chữ Nôm


    Facebook    Khác Thể thơ: Thất ngôn bát cú, thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi Vanachi vào 05/04/2006 09:17
Đã xem 2470 lượt
Con gái đời này, gái mới ngoan,
Quyết lòng ẩu chiến với Tây quan.
Ba vuông phất phới cờ bay dọc
Một bức tung hoành váy xắn ngang.
Trời đất khéo thương chàng bạch quỉ
Giang san riêng sướng ả hồng nhan
Nghĩ càng thêm ngán trai thời loạn,
Con gái đời nay, gái mới ngoan! 

© 2004-2014 Vanachi