Dùng font cỡ nhỏ Dùng font cỡ vừa Dùng font cỡ lớn
RSS feed Chia sẻ trên Facebook

Con gà

Thơ » Việt Nam » Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn » Lê Thánh Tông » Thơ chữ Nôm


    Facebook    Khác Thể thơ: Thất ngôn bát cú, thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 21/02/2007 18:05
Đã xem 490 lượt
Họ Chu từ thuở dưỡng nên thân,
Năm đức gồm no: trí, dũng, nhân.
Đầu đội văn quan cao mấy tấc,
Chân giương vũ cựa nhọn mười phân.
Nhiều phen làm bạn trong song Tống,
Mấy phút đưa người khỏi đỗi Tần.
Dầu nhẫn hôm nào phong vũ,
Ắt chăng chẳng phụ chức tư thần.

Có 1 người thích: VS


 





© 2004-2014 Vanachi