Dùng font cỡ nhỏ Dùng font cỡ vừa Dùng font cỡ lớn
RSS feed Chia sẻ trên Facebook

Lạnh lùng

Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Quách Tấn


    Facebook    Khác Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt, thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 14/08/2012 21:32
Đã xem 721 lượt
Lau lách sông thu phủ ngại ngùng
Đò chiều buộc chặt mối sầu chung
Am mây nửa khép bờ sương khói
Không tiếng chuông đưa bớt lạnh lùng!

Nguồn: Đọng bóng chiều (thơ), Quách Tấn, NXB Phương Đông, 2011


 

© 2004-2014 Vanachi