Dùng font cỡ nhỏ Dùng font cỡ vừa Dùng font cỡ lớn
RSS feed Chia sẻ trên Facebook

Chơi trăng

Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hồ Chí Minh » Thơ tiếng Việt


» Hiện một số bài thơ có cùng từ khoá    Facebook    Khác Thể thơ: Thất ngôn bát cú, thời kỳ: Hiện đại
Từ khoá: cách mạng
Đăng bởi Vanachi vào 21/05/2006 02:51
Đã sửa 1 lần, lần sửa cuối bởi Vanachi vào 27/05/2006 05:58
Đã xem 6716 lượt
Gặp tuần trăng sáng dạo chơi trăng
Sẵn nhắn vài câu hỏi chị Hằng
"Non nước tơi bời sao vậy nhỉ ?
Nhân dân cực khổ biết hay chăng ?
Khi nào dấy được quân anh dũng
Để dẹp cho tan bọn nhố nhăng ?
Nam Việt bao giờ ta giải phóng ?
Nói cho nghe thử, hỡi cô Hằng".

Trăng rằng: "Tôi kính trả lời ông
Tôi đã từng soi khắp núi sông
Muốn biết tự do chầy hoặc chóng
Thì xem tổ chức khắp hay không
Nước nhà giành lại nhờ gan sắt
Sự nghiệp làm nên bởi chữ đồng
Tổ chức, tuyên truyền càng rộng rãi
Tức là cách mạng chóng thành công".

21-8-1942


 

© 2004-2014 Vanachi