Dùng font cỡ nhỏ Dùng font cỡ vừa Dùng font cỡ lớn
RSS feed Chia sẻ trên Facebook

Mộng trạch - 夢澤

Thơ » Trung Quốc » Vãn Đường » Lý Thương Ẩn


    Facebook    Khác Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt, thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi Diệp Y Như vào 15/04/2010 23:53
Đã sửa 1 lần, lần sửa cuối bởi Diệp Y Như vào 15/04/2010 23:54
Đã xem 377 lượt, có 3 trả lời (3 bản dịch)

夢澤

Mộng trạch

Đầm Mộng (Người dịch: Lê Quang Trường)

夢澤悲風動白茅,
楚王葬盡滿城嬌。
未知歌舞能多少,
虛減宮廚為細腰。

Mộng trạch bi phong động bạch mao,
Sở vương táng tận mãn thành kiều.
Vị tri ca vũ năng đa thiểu,
Hư giảm cung trù vị tế yêu.

Bạch mao đầm Mộng gió đìu hiu,
Thành Sở vùi chôn bao ả kiều.
Múa hay nào hay được mấy chốc?
Mà cung lạnh bếp, giữ vòng eo.

» Hiện dịch nghĩa


Khoảng năm thứ nhất thứ hai niên hiệu Đại Trung (847-848), tác giả đi ngang qua đất Sở xưa, cảm tác làm bài thơ này. Mộng trạch tức đầm Mộng. Nước Sở thời xưa có hai đầm là Vân và Mộng, đầm Vân nằm phía bắc Trường Giang, đầm Mộng nằm phía nam Trường Giang. Đầm Mộng này là chỉ hồ Động Đình ở Giang Nam có chu vi chừng chín trăm dặm. Bài thơ mượn chuyện xưa nói chuyện nay, phúng thích hoàng đế đời Đường hoang dâm tửu sắc và mỉa cả những người ngu muội không tự biết thân phận mà tự hãm vào những chuyện bi kịch. Nội dung bài thơ mang đề tài xã hội rộng thường thấy trong thơ Đường nhưng được viết hàm súc, uyển chuyển, thủ pháp rất cao.

Nguồn: Lý Thương Ẩn - lan trong rừng vắng, Lê Quang Trường biên khảo, NXB Văn Nghệ, 2009.


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Bản dịch của Lê Quang Trường

Diệp Y Như

Diệp Y Như

Đăng ký: 27/5/2008
Số bài: 1744

Bạch mao đầm Mộng gió đìu hiu,
Thành Sở vùi chôn bao ả kiều.
Múa hay nào hay được mấy chốc?
Mà cung lạnh bếp, giữ vòng eo.

Nguồn: Lý Thương Ẩn - lan trong rừng vắng, Lê Quang Trường biên khảo, NXB Văn Nghệ, 2009.
Nguyệt di hoa ảnh ước trùng lai.

Bản dịch của Lê Quang Trường

Diệp Y Như

Diệp Y Như

Đăng ký: 27/5/2008
Số bài: 1744

Đầm Mơ hiu hắt cỏ mao,
Sở vương táng tận hằng bao ả kiều.
Cuộc ca vũ có bao nhiêu?
Mà trơ bếp lạnh giữ điều eo thon.

Nguồn: Lý Thương Ẩn - lan trong rừng vắng, Lê Quang Trường biên khảo, NXB Văn Nghệ, 2009.
Nguyệt di hoa ảnh ước trùng lai.

Bản dịch của Lam Điền

Diệp Y Như

Diệp Y Như

Đăng ký: 27/5/2008
Số bài: 1744

Đầm Mộng lau khua gió thổi dồn,
Cả thành cung nữ Sở vương chôn.
Chẳng hay ca múa chừng bao nả?
Mà giữ eo thon, bếp lạnh buồn.

Nguồn: Lý Thương Ẩn - lan trong rừng vắng, Lê Quang Trường biên khảo, NXB Văn Nghệ, 2009.
Nguyệt di hoa ảnh ước trùng lai.

 

© 2004-2014 Vanachi