Chia sẻ trên Facebook Trang Thi Viện trên Facebook Chia sẻ trên Google+ Chia sẻ trên Twitter RSS feed
Dùng font cỡ nhỏ Dùng font cỡ vừa Dùng font cỡ lớn

Về đôi mắt đẹp em - Auf meiner Herzliebsten Äugelein

Thơ » Đức » Heinrich Heine


Thể thơ: (Thơ nước ngoài)
Đã được xem 1805 lần
Đăng bởi thanhbinh82_tp vào 02/03/2007 15:52
Đã sửa 1 lần, lần sửa cuối bởi Vanachi vào 23/06/2007 16:08
2 người thích
2 bài trả lời
Thao tác

Auf meiner Herzliebsten Äugelein

Về đôi mắt đẹp em (Người dịch: Tế Hanh (dịch phóng túng))

Auf meiner Herzliebsten Äugelein
Mach ich die schönsten Kanzonen.
Auf meiner Herzliebsten Mündchen klein
Mach ich die besten Terzinen.

Auf meiner Herzliebsten Wängelein
Mach ich die herrlichsten Stanzen.
Und wenn meine Liebste ein Herzchen hätt,
Ich machte darauf ein hübsches Sonett.

Về đôi mắt đẹp em
Anh làm thơ lục bát

Về cái miệng cười duyên
Anh làm thơ song thất

Nếu em có trái tim
Anh viết bài tứ tuyệt. 

Bản dịch của Tế Hanh (dịch phóng túng)

thanhbinh82_tp

Đăng ký: 7/10/2006
Số bài gửi: 2842

Về đôi mắt đẹp em
Anh làm thơ lục bát

Về cái miệng cười duyên
Anh làm thơ song thất

Nếu em có trái tim
Anh viết bài tứ tuyệt.

Dẫu em có nghi ngờ ! Ngôi sao là ánh lửa ! Mặt trời di chuyển chỗ ! Chân lý là dối lừa ! Nhưng em chớ nghi ngờ ! Tình yêu Anh em nhé
Có 1 người cảm ơn: Lê văn Tiến

Thảo luận thêm: Nguyên bản tiếng Đức

sabina_mller

Đăng ký: 23/6/2007
Số bài gửi: 829

Auf meiner Herzliebsten Äugelein

Auf meiner Herzliebsten Äugelein
Mach ich die schönsten Kanzonen.
Auf meiner Herzliebsten Mündchen klein
Mach ich die besten Terzinen.

Auf meiner Herzliebsten Wängelein
Mach ich die herrlichsten Stanzen.
Und wenn meine Liebste ein Herzchen hätt,
Ich machte darauf ein hübsches Sonett.


© 2004-2014 Vanachi