Chia sẻ trên Facebook Trang Thi Viện trên Facebook Chia sẻ trên Google+ Chia sẻ trên Twitter RSS feed
Dùng font cỡ nhỏ Dùng font cỡ vừa Dùng font cỡ lớn

Con gà

Thơ » Việt Nam » Lê Thánh Tông » Thơ chữ Nôm


   Con gà
 
Thể thơ: Thất ngôn bát cú, thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đã được xem 460 lần
Đăng bởi Vanachi vào 21/02/2007 11:05
1 người thích
Chưa có trả lời
Thao tác
 
 
 
Họ Chu từ thuở dưỡng nên thân,
Năm đức gồm no: trí, dũng, nhân.
Đầu đội văn quan cao mấy tấc,
Chân giương vũ cựa nhọn mười phân.
Nhiều phen làm bạn trong song Tống,
Mấy phút đưa người khỏi đỗi Tần.
Dầu nhẫn hôm nào phong vũ,
Ắt chăng chẳng phụ chức tư thần.

 
  


© 2004-2014 Vanachi