Chia sẻ trên Facebook Trang Thi Viện trên Facebook Chia sẻ trên Google+ Chia sẻ trên Twitter RSS feed

Thiên Trường vãn vọng - 天長晚望

Thơ » Việt Nam » Trần Nhân Tông


   Thiên Trường vãn vọng
 
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt, thời kỳ: Trần
Đã được xem 5520 lần
Đăng bởi Vanachi vào 26/05/2006 01:39
6 người thích
7 bài trả lời
Thao tác
 
 
 

天長晚望

Thiên Trường vãn vọng

Dạo chơi ngắm cảnh chiều ở Thiên Trường (Người dịch: Phụng Hà)

村後村前淡似煙,
半無半有夕陽邊。
牧童笛裡歸牛盡,
白鷺雙雙飛下田。

Thôn hậu, thôn tiền đạm tự yên,
Bán vô, bán hữu tịch dương biên.
Mục đồng địch lý quy ngưu tận,
Bạch lộ song song phi hạ điền.

Khói chiều mờ thôn trước thôn sau,
Nửa có nửa không nắng nhạt màu.
Theo còi mục tử, trâu về xóm,
Hai hàng xuống ruộng, cò trắng phau.

» Hiện dịch nghĩa

 
  


 

Bản dịch của Nguyễn Tấn Hưng

Vanachi

Con chim bạt gió lạc loài kêu thương

Vanachi

Đăng ký: 31/5/2004
Số bài gửi: 23909

Xóm thôn sau, trước khói mờ
Bóng chiều bảng lảng đôi bờ có không.
Liệng đồng cò đáp song song,
Chiều quê sáo vẳng mục đồng lùa trâu.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.

Bản dịch của Phụng Vũ Cửu Thiên

Phụng vũ cửu thiên

Phụng vũ cửu thiên

Đăng ký: 12/7/2007
Số bài gửi: 649

Thôn trước thôn sau mờ khói sa
Nửa không nửa có ánh chiều tà
Mục đồng thổi sáo, trâu về cả
Cánh cò từng đôi liệng đồng hoa.

Ta chẳng muốn làm một mặt trời đỏ
Ôm hết mộng ngày
Ta chẳng muốn làm một ánh trăng bạc
Thâu hết đêm say

Bản dịch của Ngô Tất Tố

Diệp Y Như

Diệp Y Như

Đăng ký: 27/5/2008
Số bài gửi: 1744

Trước xóm sau thôn tựa khói lồng,
Bóng chiều man mác có dường không.
Mục đồng sáo vẳng trâu về hết,
Cò trắng từng đôi liệng xuống đồng.

Nguyệt di hoa ảnh ước trùng lai.

Bản dịch của Phụng Hà

Phụng Hà

Đăng ký: 21/8/2007
Số bài gửi: 953

Khói chiều mờ thôn trước thôn sau,
Nửa có nửa không nắng nhạt màu.
Theo còi mục tử, trâu về xóm,
Hai hàng xuống ruộng, cò trắng phau.

Có 1 người cảm ơn: hoamattroi2091

Bản dịch của Đỗ Thanh Dương

tranquanghung

tranquanghung

Đăng ký: 3/6/2009
Số bài gửi: 16

Sau thôn, trước xóm khói nồng,
Như không, như có chiều buông ánh mờ.
Trâu về, sáo mục ngân nga,
Từng đôi cò trắng là là đồng xanh.

Nguồn: Thơ Trần Nhân Tông, thưởng thức, cảm thụ

Bản dịch của (Không rõ)

Cự Nhật

Đăng ký: 24/2/2009
Số bài gửi: 1

Thôn trước, thôn sau khói mờ trông
Bóng chiều nửa có lại nửa không
Mục đồng thổi sáo trâu về hết
Song song cò trắng bay xuống đồng

Bản dịch của Huỳnh Dõng

donghuynh1958

Đăng ký: 30/11/2008
Số bài gửi: 5

Sau, trước thôn trang tựa khói lồng
Bóng chiều dường có lại dường không
Mục đồng thổi sáo trâu về ổ
Cò trắng từng đôi liệng xuống đồng


© 2004-2014 Vanachi