Chia sẻ trên Facebook Trang Thi Viện trên Facebook Chia sẻ trên Google+ Chia sẻ trên Twitter RSS feed
Dùng font cỡ nhỏ Dùng font cỡ vừa Dùng font cỡ lớn

Xem đồng hồ

Thơ » Việt Nam » Vũ Quần Phương


   Xem đồng hồ
 
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ, thời kỳ: Hiện đại
Đã được xem 209 lần
Đăng bởi hongha83 vào 17/08/2013 14:51
Chưa ai thích
Chưa có trả lời
Thao tác
 
 
 
Vì thiếu thời gian nên phải có đồng hồ
Hay tại lắm đồng hồ người ta mới vội
Cái kim con làm rung cả loài người
Từ siêu thanh, siêu tốc đến siêu... đời
Vội đến mức người ta không kịp sống

Tiếng tích tắc vang tận vào cõi mộng
Toát mồ hôi, mê hoảng, bàng hoàng
Những nhân sâm, tê giác với ngưu hoàng
Uống từng cốc rồi đem thời gian giết

Ai giết thời gian thì người ấy chết
Thời gian cười rung bụng những kim giây

29-5-1999
Nguồn: Chân trời sau chân trời  (thơ), Vũ Quần Phương, NXB Văn học, 2011
 
  


© 2004-2014 Vanachi