Chia sẻ trên Facebook Trang Thi Viện trên Facebook Chia sẻ trên Google+ Chia sẻ trên Twitter RSS feed
Dùng font cỡ nhỏ Dùng font cỡ vừa Dùng font cỡ lớn

Tiến sĩ giấy

Thơ » Việt Nam » Trần Tế Xương


   Tiến sĩ giấy
 
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt, thời kỳ: Cận đại
Đã được xem 2656 lần
Đăng bởi Vanachi vào 23/02/2006 17:38
6 người thích
Chưa có trả lời
Thao tác
 
 
 
Ông đỗ khoa nào, ở xứ nào
Thế mà hoa, hốt, với trâm, bào ?
Mỗi năm mỗi tết trung thu đến
Tôi vẫn quen ông, chẳng muốn chào.

 
  


© 2004-2014 Vanachi