Chia sẻ trên Facebook Trang Thi Viện trên Facebook Chia sẻ trên Google+ Chia sẻ trên Twitter RSS feed

Thiên Bút phê vân

Thơ » Việt Nam » Nguyễn Cư Trinh


   Thiên Bút phê vân
 
Thể thơ: Thất ngôn bát cú, thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đã được xem 379 lần
Đăng bởi ltvannhi vào 19/10/2012 03:09
Chưa ai thích
Chưa có trả lời
Thao tác
 
 
 
Trước thành đồng trống lổng lồng lông,
Núi bút phê vân khéo lạ lùng.
Cây điểm ra hoa, hoa điểm nhuỵ,
Mây thành có sắc, sắc thành không.
Giang sơn đúc lại còn danh giá
Cốt cách xinh vầy tự hoá công.
Thêu dệt văn chương trên đế toạ,
Hơn mười hai cảnh giữa non sông.

Thiên Bút phê vân: bút trời phê chữ lên mây. Ngọn Thiên Bút thuộc địa phận làng Chánh Lộ (Nghĩa Chánh, Tư Nghĩa) dựng đứng giữa đồng ruộng, trông giống cây bút khổng lồ viết chữ lên mây.

Nguồn: Thơ văn Nguyễn Cư Trinh, Phan Hứa Thuỵ sưu tầm và giới thiệu, NXB Thuận Hoá, Huế, 1989
 
  


© 2004-2014 Vanachi