Chia sẻ trên Facebook Trang Thi Viện trên Facebook Chia sẻ trên Google+ Chia sẻ trên Twitter RSS feed
Dùng font cỡ nhỏ Dùng font cỡ vừa Dùng font cỡ lớn

Sáng Sàigòn

Thơ » Việt Nam » Bùi Giáng » Bài ca quần đảo (1963)


   Sáng Sàigòn
 
Thể thơ: Lục bát, thời kỳ: Hiện đại
Đã được xem 385 lần
Đăng bởi karizebato vào 21/04/2011 03:05
2 người thích
Chưa có trả lời
Thao tác
 
 
 
Tặng Vũ Khắc Khoan

Đi về chép nốt tờ điên
Một qua mai một một tiền diện đi
Đường vui gió giục hai bề
Mộng buồn rớt hột hai bề cả hai
Làng xa tỉnh lỵ nhớ ngày
Nhìn sương nguyệt rộng thu dài dã man
Ngã ba ngẫu nhĩ khôn hàn
Dừng chân chợt ngó phố quàng vai xuân

Nguồn: Bài ca quần đảo, Bùi Giáng, Nxb Nguyễn Đình Vượng, 1973 (tái bản)
 
  


© 2004-2014 Vanachi