Chia sẻ trên Facebook Trang Thi Viện trên Facebook Chia sẻ trên Google+ Chia sẻ trên Twitter RSS feed
Dùng font cỡ nhỏ Dùng font cỡ vừa Dùng font cỡ lớn

Xuân đề hồ thượng - 春題湖上

Thơ » Trung Quốc » Bạch Cư Dị


   Xuân đề hồ thượng
 
Thể thơ: Thất ngôn bát cú, thời kỳ: Trung Đường
Đã được xem 1126 lần
Đăng bởi Vanachi vào 07/06/2005 18:36
Đã sửa 2 lần, lần sửa cuối bởi Vanachi vào 20/02/2006 00:00
Chưa ai thích
8 bài trả lời
Thao tác
 
 
 

春題湖上

Xuân đề hồ thượng

Mùa xuân đề thơ trên hồ (Người dịch: Khương Hữu Dụng)

湖上春來似畫圖,
亂峰圍繞水準鋪。
松排山面千重翠,
月點波心一顆珠。
碧毯線頭抽早稻,
青羅裙帶展新蒲。
未能拋得杭州去,
一半勾留是此湖。

Hồ thượng xuân lai tự hoạ đồ,
Loạn phong vi nhiễu thuỷ bình phô.
Tùng bài sơn diện thiên trùng thuý,
Nguyệt điểm ba tâm nhất khoả châu.
Bích thảm tuyết đầu trừu tảo đạo,
Thanh la quần đái triển tân bồ.
Vi năng phao đắc Hàng Châu khứ,
Nhất bán câu lưu thị thử hồ.

Xuân đến trên hồ tựa bức tranh,
Nước êm phăng phẳng núi vòng quanh
Sườn non bích trải: tùng muôn cụm
Đáy nước châu gieo: nguyệt một vành
Lúa mới dập dờn vuông đệm biếc,
Bồ non phơ phất dải là xanh
Hàng Châu chưa bỏ đi cho dứt
Một nửa vì đây vướng vít tình.

» Hiện dịch nghĩa


Hồ đây là Tây Hồ ở Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc.
 
  


 

Bản dịch của Khương Hữu Dụng

Vanachi

Con chim bạt gió lạc loài kêu thương

Vanachi

Đăng ký: 31/5/2004
Số bài gửi: 23919

Xuân đến trên hồ tựa bức tranh,
Nước êm phăng phẳng núi vòng quanh
Sườn non bích trải: tùng muôn cụm
Đáy nước châu gieo: nguyệt một vành
Lúa mới dập dờn vuông đệm biếc,
Bồ non phơ phất dải là xanh
Hàng Châu chưa bỏ đi cho dứt
Một nửa vì đây vướng vít tình.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Có 1 người cảm ơn: Phạm Thanh Cải

Bản dịch của Trần Nhất Lang

Vanachi

Con chim bạt gió lạc loài kêu thương

Vanachi

Đăng ký: 31/5/2004
Số bài gửi: 23919

Tranh xuân ai vẽ trên hồ
Xung quanh núi bọc, lững lờ nước trong.
Sườn non sương phủ rặng thông
Châu gieo đáy nước in lồng gương nga.
Lúa non thảm biếc xa xa
Cỏ bồ lá thắm dải là xanh xanh.
Hàng Châu rời bước chưa đành
Nửa còn vương vấn chút tình nơi đây.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.

Thảo luận thêm: Nhã Uyên

Vanachi

Con chim bạt gió lạc loài kêu thương

Vanachi

Đăng ký: 31/5/2004
Số bài gửi: 23919

Xuân về, hồ cảnh như tranh
Gió đâu lay động nước quanh phẳng lì
Hàng thông trên núi xanh rì
Ánh trăng rọi sóng sáng bì ngọc trân
Lúa mòi trổ sớm thảm bông
Lá bồ mới nảy những quần lụa xanh
Ta chưa bỏ (Hàng Châu) được đã đành
Một phần bịn rịn bức tranh hồ này.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.

Bản dịch của Hải Đà

Vanachi

Con chim bạt gió lạc loài kêu thương

Vanachi

Đăng ký: 31/5/2004
Số bài gửi: 23919

Hồ xuân cảnh đẹp tựa tranh thơ
Đồi núi bao quanh nước lẳng lơ
Thoai thoải sườn nghiêng thông lớp lớp
Lung linh sóng ngọc nguyệt lô nhô
Lúa đơm bông mới thơm tà biếc
Bồ nẩy chồi non ngát lụa tơ
Quyến luyến Hàng Châu đâu dễ dứt
Nửa phần cũng tại mến thương hồ.

Nguồn: http://www.vuonghaida.com...ongthituyendich1/DTTD.htm
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.

Bản dịch của mailang

kimthao

Đăng ký: 2/6/2009
Số bài gửi: 968

Trên hồ xuân đến vẻ tranh tô,
Nước lặng, bao quanh núi nhấp nhô.
Thông trải sườn non nghìn lớp biếc.
Trăng lồng đáy nước ánh châu phô,
Như tơ thảm biếc, chòm bông nếp,
Ngỡ lúa đơm xanh, khóm cỏ bồ.
Chưa dễ Hàng Châu mà dứt được,
Nửa vì lưu luyến cảnh trên hồ.

Bản dịch của cao nguyên minh

cao nguyên minh

cao nguyên minh

Đăng ký: 27/9/2008
Số bài gửi: 153

Cảnh hồ xuân đến đẹp như tranh,
Mặt nước êm đềm núi uốn quanh.
Tùng biếc chập chùng xanh bóng núi,
Ngọc soi đáy nước ánh trăng thanh.
Dập dờn lúa mới vùng tơ biếc
Phất phới bồ non dải lụa xanh
Chưa dứt Hàng Châu vì bịn rịn
Cảnh hồ lưu luyến bỏ không đành

Bản dịch của Ngọc Châu

hongha83

hongha83

Đăng ký: 22/2/2008
Số bài gửi: 18489

Hồ xuân đẹp tựa bức tranh
Nước trong lặng lẽ vây quanh núi đồi
Ngàn thông lưng núi rực ngời
Sáng trong trăng rọi châu rơi mặt hồ
Đầu đường lúa thảm nhấp nhô
Cỏ non cuối bãi lô xô dăng mành
Hàng Châu dứt bỏ không đành
Nửa hồ xuân mãi loanh quanh khó rời

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)

Bản dịch của Trần Trọng Kim

Vanachi

Con chim bạt gió lạc loài kêu thương

Vanachi

Đăng ký: 31/5/2004
Số bài gửi: 23919

Trên hồ xuân đẹp như tranh
Bốn bề núi bọc một vành nước gương
Rặng thông trên núi mờ sương
Mặt trăng đáy nước trông dường hạt châu
Lúa non đêm biếc phơi màu
Thắm tươi giải lụa những tàu bồ xanh
Hàng châu chưa bỏ đi đành
Nửa vì còn vướng mối tình nơi đây

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.

© 2004-2014 Vanachi