Chia sẻ trên Facebook Trang Thi Viện trên Facebook Chia sẻ trên Google+ Chia sẻ trên Twitter RSS feed
Dùng font cỡ nhỏ Dùng font cỡ vừa Dùng font cỡ lớn

Vịnh Thăng Long hoài cổ

Thơ » Việt Nam » Hồ Xuân Hương » Thơ Nôm truyền tụng


» Hiện một số bài thơ có cùng từ khoá   Vịnh Thăng Long hoài cổ
 
Thể thơ: Thất ngôn bát cú, thời kỳ: Nguyễn
Từ khoá: Thăng Long hoài cổ
Đã được xem 894 lần
Đăng bởi karizebato vào 17/06/2009 16:30
Chưa ai thích
Chưa có trả lời
Thao tác
 
 
 
Ngân ngất tầng mây một dải cờ
Kinh thành ngày trước tỉnh bây giờ
Tượng đồng Trấn Vũ hương còn ngát
Bia đá Khuê Văn chữ chửa mờ
Bảo tháp lơ thơ chòm cỏ mới
Hồ sông lai láng bóng trăng xưa
Nào ai cố lão ra đây hỏi
Chốn cũ phồn hoa đã phải chưa

(Tạp thảo tập)

Khảo dị:

- Bản Âm ca tập
Tựa đề: Vịnh Thăng Long thành
Câu 1: Chân ngất tầng mây một dải cờ
Câu 7: Gặp ai cố lão ra rồi hỏi
Câu 8: Chốn cũ phồn hoa phải chưa

- Bản Xuân Hương thi sao
Tựa đề: Thăng Long thành hoài cổ
Câu 4: Bia đá hoa văn chữ chửa mờ
Câu 6: Sông Tô lai láng bóng trăng xưa
Câu 7: Gặp ai cố lão ra đây hỏi

- Bản Xuân Hương thi vịnh
Tựa đề: Thăng Long hoài cổ
Câu 1: Chân ngất tầng mây một ngọn cờ
Câu 2: Kinh thành ngày trước cảnh bây giờ
Câu 4: Bia đá hoa văn chữ chửa mờ
Câu 6: Ghềnh Tô lai láng bóng trăng xưa
Câu 7: Gặp ai cố lão ra đây hỏi


Nguồn: Kiều Thu Hoạch, Thơ nôm Hồ Xuân Hương, Nxb Văn học, 2008
 
  


© 2004-2014 Vanachi