Quần áo trắng đẹp như lòng mới mẻ.
...
Không nỗi gì có thể vuốt ve hơn

Có 2 người cảm ơn: Sherlock Homes, huypro123