Chia sẻ trên Facebook Trang Thi Viện trên Facebook Chia sẻ trên Google+ Chia sẻ trên Twitter RSS feed
Dùng font cỡ nhỏ Dùng font cỡ vừa Dùng font cỡ lớn

Chạy Tây

Thơ » Việt Nam » Nguyễn Đình Chiểu


Thể thơ: Thất ngôn bát cú, thời kỳ: Nguyễn
Đã được xem 10014 lần
Đăng bởi Vanachi vào 26/07/2005 13:15
21 người thích
Chưa có trả lời
Thao tác
Tan chợ vừa nghe tiếng súng Tây,
Một bàn cờ thế phút sa tay.
Bỏ nhà lũ trẻ lơ xơ chạy,
Mất ổ bầy chim dáo dác bay.
Bến Nghé của tiền tan bọt nước,
Đồng Nai tranh ngói nhuốm màu mây.
Hỏi trang dẹp loạn rày đâu vắng,
Nỡ để dân đen mắc nạn này?

Tên bài này có nơi chép là "Chạy giặc".


© 2004-2014 Vanachi