Chia sẻ trên Facebook Trang Thi Viện trên Facebook Chia sẻ trên Google+ Chia sẻ trên Twitter RSS feed
Dùng font cỡ nhỏ Dùng font cỡ vừa Dùng font cỡ lớn

Sơ đáo Thiên Bảo ngục - 初到天保獄

Thơ » Việt Nam » Hồ Chí Minh » Ngục trung nhật ký


   Sơ đáo Thiên Bảo ngục
 
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt, thời kỳ: Hiện đại
Đã được xem 2813 lần
Đăng bởi Vanachi vào 29/06/2005 19:15
Đã sửa 1 lần, lần sửa cuối bởi Vanachi vào 29/06/2005 19:20
1 người thích
4 bài trả lời
Thao tác
 
 
 

初到天保獄

Sơ đáo Thiên Bảo ngục

Mới đến nhà lao Thiên Bảo (Người dịch: Huệ Chi)

日行五十三公里
濕盡衣冠破盡鞋
徹夜又無安睡處
廁坑上坐待朝來

Nhật hành ngũ thập tam công lý
Thấp tận y quan phá tận hài
Triệt dạ hựu vô an thụy xứ
Xí khanh thượng tọa đại triêu lai.

Năm mươi ba dặm, một ngày trời,
Áo mũ ướt đầm, dép tả tơi;
Lại khổ thâu đêm không chốn ngủ,
Ngồi trên hố xí đợi ban mai.


Không biết tại sao bài này lại nằm sau bài Điền Đông, có lẽ là hồi ức của tác giả về quãng đường đi từ Tĩnh Tây đến Thiên Bảo chăng.
 
  


 

Bản dịch của Huệ Chi

Vanachi

Con chim bạt gió lạc loài kêu thương

Vanachi

Đăng ký: 31/5/2004
Số bài gửi: 23934

Năm mươi ba dặm, một ngày trời,
Áo mũ ướt đầm, dép tả tơi;
Lại khổ thâu đêm không chốn ngủ,
Ngồi trên hố xí đợi ban mai.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.

Bản dịch của Khương Hữu Dụng, Nguyễn Sĩ Lâm

Vanachi

Con chim bạt gió lạc loài kêu thương

Vanachi

Đăng ký: 31/5/2004
Số bài gửi: 23934

Ngày cuốc năm mươi ba cột số,
Ướt đầm mũ áo, rách bươm giày;
Thâu đêm lại chẳng nơi yên giấc,
Ngồi trấn cầu tiêu, đợi sáng ngày.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.

Bản dịch của (Không rõ)

Vanachi

Con chim bạt gió lạc loài kêu thương

Vanachi

Đăng ký: 31/5/2004
Số bài gửi: 23934

Năm mươi ba cây số một ngày,
Áo mũ dầm mưa, rách hết giày;
Lại khổ thâu đêm không chỗ ngủ,
Ngồi trên hố xí đợi ban mai.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.

Bản dịch của (Không rõ)

Vanachi

Con chim bạt gió lạc loài kêu thương

Vanachi

Đăng ký: 31/5/2004
Số bài gửi: 23934

Năm mươi ba dặm một ngày,
Áo khăn ướt sũng, đôi giày xách xơ;
Thâu đêm thôi cứ thức trơ,
Ngồi trên hố xí đợi chờ sáng ra.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.

© 2004-2014 Vanachi