Dùng font cỡ nhỏ Dùng font cỡ vừa Dùng font cỡ lớn
RSS feed Chia sẻ trên Facebook

Ngô Văn Phú

Thơ » Việt Nam » Hiện đại


Ngô Văn Phú
» Hiện tiểu sử tác giả
1. Đêm 23. Mực tím
2. Đò bên bến vắng 24. Mưa biển
3. Bướm trắng 25. Mưa ngâu
4. Cỏ bùa mê 26. Mười hai bến nước
5. Chuông chùa Thiên Mụ 27. Nét quê
6. Cuối nắng 28. Núi và mây
7. Dịch học 29. Nỗi nhớ giăng đầy một trận mưa
8. Hoa núi 30. Người đẹp mùa thu
9. Hoa trắng tình yêu 31. Người tạc tượng
10. Hoa xuyên tuyết 32. Phố buồn
11. Không đề 33. Phố núi
12. Làng 34. Rượu xuân
13. Làng cát 35. Sang hè
14. Lá bay 36. Tiếng gà trưa Mũi Ngọc
15. Lái đò thảo dân 37. Trâu
16. Lộc xuân 38. Trời mưa
17. Mây và bông
3
39. Trời xanh thuở ấy
18. Mùa vàng 40. Trung du
19. Mùa vịt cỏ 41. Tơ hồng và cúc tần
20. Mùa xuân 42. Xứ Đoài
21. Mùa xuân đến chùa Hương 43. Yên Tử
22. Mùa xuân trước cửa 


 

© 2004-2014 Vanachi