Dùng font cỡ nhỏ Dùng font cỡ vừa Dùng font cỡ lớn
RSS feed Chia sẻ trên Facebook

Dương Thận - 楊慎

Thơ » Trung Quốc » Minh


‒ Ẩn tiểu sử tác giả
Dương Thận 楊慎 (1488-1559) tự Dụng Tu 用修, hiệu Thăng Am 升庵, người Diên Hoà, Tân Đô.

[Tạo ngày 11/08/2007 18:38 bởi Vanachi, số lượt xem: 1357]

1. Đôn Hoàng nhạc
1
11. Tái hội Đông Mẫu - Quý Mão tuế
1
2. Đại đê khúc
1
12. Tảo xuân
1
3. Ức Dụng Tự đệ
1
13. Tằng Đài dịch
1
4. Ôn Tuyền
1
14. Thanh Kiều dạ túc
1
5. Du nữ hành
1
15. Thanh Linh hành ký nội
1
6. Lâm giang tiên
19
16. Thất tịch ức viễn
1
7. Ngô Sở hành
1
17. Trú mã thính - Hoạ Vương Thuấn Khanh "Chu hành tứ vịnh" kỳ 1
1
8. Quý Châu
1
18. Tuyết quan kiến mai lục ngôn
1
9. Quý Châu đạo trung
1
19. Uyển chuyển ca
1
10. Sở giang khúc
1
 


 

© 2004-2014 Vanachi